Jan Konůpek - Práce na papíře

Výstava
Kresby a grafiky symbolisty, mystika a vizionáře Jana Konůpka (1883 – 1950) z první poloviny 20. století.
Termíny