KURZ SROVNÁVACÍ FILOZOFIE A PSYCHOLOGIE VÝCHODU A ZÁPADU

Kurzy, vzdělání, konference
KURZ SROVNÁVACÍ FILOZOFIE A PSYCHOLOGIE VÝCHODU A ZÁPADU Tento kurz tě provede vzrušujícím světem záhad života, člověka a Universa. V průběhu třinácti přednášek budeš moci lépe poznat sebe sama a probudit skryté potenciály, které dřímají ve tvém nitru. Seznámíš se se třemi tématickými celky, jež pojednávají o důležitých aspektech lidské existence: 1. etické otázky jednotlivce 2. hledání spravedlnosti ve společnosti 3. význam dějin pro pochopení současnosti   Témata:
  Člověk a vesmír Sedm složek či dimenzí ve vesmíru a v člověku Viditelná a neviditelná přirozenost člověka Nadčasová etika a morálka
  Tisíciletá Indie Zákony, které řídí vesmír: dharma a karma Symbolismus Bhagavadgíty, vnitřní boj člověka Učení o reinkarnaci
  Mystický Tibet Staré tibetské texty: Kniha zlatých pravidel a Hlas ticha Cesta učedníka třemi síněmi duše Učitelé moudrosti a rady tibetských mudrců
  Buddhistická filozofie Život a učení Buddhy Čtyři vznešené pravdy Osmerá ušlechtilá cesta Osvobození člověka, nirvána
  Dálný Východ Konfucius a jeho učení Etický a politický řád ve společnosti. Cesta ušlechtilého člověka
  Egypt Nebeský a pozemský Egypt Obřad a magie, potřeba posvátného v životě Morální koncepty: zdvořilost, hledání pravdy, náboženství, rodina, solidarita aj. Rady Ptahhotepa, Imhotepa, Aniho a dalších mudrců
  Platon, filozof idealismu Učení o idejích Symbolismus „Mýtu o jeskyni" Ctnosti duše a Ideály spravedlnosti
  Aristoteles Život a dílo Aristotelovská etika, Etika Nikomachova Aristotelovská metafyzika, stupně poznání
  Praktická filozofie Problémy současného světa Individuum, společnost, stát Přirozená hierarchie Projev mužské a ženské polarity ve společnosti Politický a filozofický Ideál
  Stoikové, moudrost Říma Vnitřní síla člověka Otroctví a svoboda, život a smrt Řím a občané světa Marcus Aurelius, Epiktetos, Seneca
  Plotin a neoplatonismus Fáze kreace: chaos, theos, kosmos Učení o duši, kráse a kontemplaci Cesta k božskému Mysticismus ve filozofii Západu Eklektická škola v Alexandrii
  Časové cykly Kosmologie Jugy neboli období světa Krize naší doby
  Mýtus a dějiny Filozofie dějin Paměť a dějiny Mýtus o věčném návratu
  Nadčasová filozofie a její projevy Filozofické školy a formování filozofa Společnosti esoterních studií Pythagorejská škola Filozofie jako odvěká přirozená touha člověka po poznání pravdy
Během kurzu probíhají cvičení užitečná pro rozvoj našich přirozených schopností, jako jsou pozornost, koncentrace, paměť, imaginace, kontrola afektivních fenoménů, vůle atd., vybraná z tradic a témat probíraných v rámci kurzu.   Platone, pomoz! - filozofie pro život Úvodní přednáška (prezentace kurzu): čtvrtek, 13. listopadu a 27. listopadu v 18 hodin. Na úvodní přednášku je vstup zdarma. • Začátek kurzu: čtvrtek, 27. listopadu v 18 hodin • Kurz zahrnuje 13 přednášek, které budou probíhat jednou týdně, ve čtvrtek od 18 hodin. Cena kurzu: 1540 Kč (studenti a důchodci 1100 Kč) Přihlášky: po - čt od 17:30 do 21 h v místě konání nebo e-mailem: ostrava@akropolis.cz
Kontakty

www.akropolis.cz

Termíny