PRAKTICKÁ RÉTORIKA

Kurzy, vzdělání, konference
Kurz • 4 x 3 hodiny přednášek a cvičení • Technika projevu, praktické rady • Využití příkladů a humoru • Jak vést dialog? • Schopnost argumentace

 

Obsah kurzu: Význam prvního dojmu Tradiční pojetí člověka Idea – mysl – slovo Tři pilíře rétoriky: étos, patos, logos Technika řeči Správné dýchání Hlasová hygiena Artikulace Dynamika projevu Neverbální komunikace Tvorba a skladba projevu Charakteristiky řečníka dle Cicerona Dialog a schopnost argumentace Praktické rady

 

Komu je kurz určen: Všem, kteří chtějí zlepšit svůj mluvený projev, své prezentační a komunikační dovednosti.

 

Během praktických cvičení se naučíte: • Jak působit slovem • Jak pracovat s dechem • Jak správně artikulovat • Jak správně vyslovovat • Jak ovládnout řeč těla • Jak zvládnout trému a další překážky • Jak se správně připravit • Jak vyčerpat téma a ne posluchače • Jak být sám sebou

 

Délka trvání: Celkový počet výukových hodin: 12 (4 bloky přednášek a cvičení po 3 výukových hodinách, každá v délce trvání 45 minut) Ostrava, v termínech 30. a 31. srpna (vždy od 10 do 13 h a od 15 do 18 h) Cena: 3100,- Kč (studenti a důchodci 2300,- Kč) - včetně DPH V ceně kurzu jsou učební materiály a malé občerstvení.
Přihláška: K přihlášení použijte, prosím, níže uvedený formulář. Obratem vám zašleme pokyny k platbě. Přihláška je považována za závaznou v okamžiku připsání platby na náš účet. Maximální počet účastníků v kurzu je 8 osob.
Kontakty

www.akropolis.cz

Termíny