Dolbend - promenádní koncert

Hudba
Kapela Dolbend vznikla v říjnu roku 2007. Ačkoliv jsme kapela existenčně mladá, jádro tvoří muzikanti se zkušenostmi z různých kapel hrajících od typické dechovky přes jazz, swing, rock&roll až po rock. Převážná část muzikantů má své hudební kořeny v Městském orchestru mladých v Dolním Benešově. Je nutno také podotknout, že skoro všichni členové mají alespoň nějaké hudební vzdělání (studenti konzervatoře, ZUŠ, soukromé studium u profesorů hudby). Někteří z nás se hudbou dokonce i živí. Z těchto důvodu je zajištěna vysoká umělecká úroveň a profesionalita během vystoupení. Domovským městem DolBendu je Dolní Benešov. Z názvu města je také odvozen název naší kapely. Na zkouškách se pravidelně scházíme v místním kulturním domě, který také pod vedením Mgr. Jiřího Siostrzonka, Ph.D., poskytuje kapele záštitu. Hráči však nepocházejí jen z Dolního Benešova, ale na zkoušky se sjíždějí z celého Hlučínska (respektive Prajzské).
Termíny