Slavnostní koncert k 75. narozeninám skladatele Jana Slimáčka

Hudba
V pořadu zazní autorovy skladby v podání: D. Mandysové – soprán, R. Feiferlíkové – alt, M. Baroše – baryton, V. Müllerové, E. Vimrové, H. Bezděkové, J. Kubeše – klavír a pěveckých sborů 15. ZŠ v Plzni – Berušky, sbormistryně H. Macháčková, a Marielly, sbormistryně M. Nováková.
Termíny