Příroda v nás

Výstava
Motto: „Človek je dílem přírody, existuje v přírodě a jen díky ní žije. Nemůže se proto od ní izolovat, a to ani v myšlenkách.“ (Holbach Paul Henry Dietrich) Výtvarné práce, které jsou prezentovány v rámci výstavy Příroda v nás, byly vytvořeny žáky 6. - 9. ročníku Základní školy Provaznická v Ostravě - Hrabůvce v hodinách výtvarné výchovy pod vedením výtvarnice Mgr. Renaty Telingerové. Prvky ekologie jsou součástí většiny vyučovacích předmětů na naší škole, a tedy i výtvarné výchovy. Příroda poskytuje nepřeberné množství námětů, které jsou žáky snadno uchopitelné. Je nevyčerpatelným zdrojem inspirací jak pro žáky, tak jejich učitele. Výtvarná tvorba nabízí spoustu možností, jak tvořivě zpracovávat přírodní a recyklované materiály. Přístupným a snadno zpracovatelným materiálem v našich podmínkách je papír a papírovina v různých podobách (staré noviny, kalendáře, kartony, desky z vyřazených učebnic apod.) Výtvarná výchova má také relaxační charakter. Stejně jako hudební výchova znamená odpočinek od techniky a logiky jiných naukových předmětů. Užíváme také prvky arteterapie a artefiletiky. Cílem je zjemnit smysly dítěte, navrátit ho při vlastní tvorbě k intuitivnímu vyjadřování, pochopení zákonitostí života a jejich převedení do výtvarné podoby. Prostřednictvím osobitého přístupu také může dítě najít cestu k sobě a nalézat nové možnosti výpovědí. V jednotlivých výtvarných realizacích jsou užity jednoduché techniky: muchláž, monotyp, papíroryt, papírořez, koláž, papírovina, tečko
Termíny