Muzejní noc ve Vrbasově Muzeu

Volný čas
noční prohlídka stálých expozic a výstavy Půl století ve Ždánicích na fotografiích Ing. Vladimíra Hozdeckého a promítání tématických filmů.

Termíny