Zahradní slavnost

Volný čas
pro členy zájmových kroužků TYMY – odpolední setkání dětí a rodičů, skákací hrad, táborák. Bude zde ukončení celoroční hry Honba za pokladem, kdo chce získat část pokladu, může si zakoupit lodní lístek za 5 pirátských mincí, tento lístek získáte v kanceláři od 2. 6. nebo na místě za 10 pirátských mincí, komu chybí pirátské mince, má šanci je ještě získat, informujte se u svých vedoucích kroužků, ti vám poradí.

Termíny