Slavnostní vyhlášení IV. ročníku soutěže Čarovné barvy země

Volný čas
Zveme vás dne 12. června 20014 na Slovanské hradiště v mikulčicích, kde proběhne slavnostní vyhlášení výsledků dětské malířské soutěže Čarovné barvy IV. a výstava všech 122 malířských prací vytvořených čistě přírodními materiály z této soutěže.

Termíny