Mezinárodní den archivů 2014

Volný čas
2.6.-10.6.2014 výstava Velká válka 1914-1918 v kronikách Kroměřížska - Knihovna Kroměřížska,10.06.2014 - seminář kronikářů měst a obcí - téma: Velká válka 1914-1918 a její odraz v kronikách,11.6.2014 v 17.00 vernisáž výstavy ...a zvony mlčely, Kroměřížsko a Velká válka, 1914-1918. Výstava bude přístupna veřejnosti od června 2014 do května 2015. Otevřena v pondělí a středu 8.00-16.30, úterý, čtvrtek, pátek po domluvě. 12.6. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ARCHIVU: komentované prohlídky budovy archivu pro veřejnost, prohlídky každou hodinu od 13.00-16.00 hodin, prohlídka výstavy ..a zvony mlčely, Kroměřížsko a Velká válka, 1914-1918. V době 13.00-17.00 hodin. TVŮRČÍ DÍLNA V ARCHIVU NEJEN PRO DĚTI - psaní husím brkem, otisk pečeti .. 16.6.- 20.06.2014 exkurze pro studenty SŠ, komentovaná prohlídka výstavy ...a zvony mlčely, Kroměřížsko a Velká válka, 1914-1918

Termíny