Cechovní jarmark

Volný čas
Přijďte dva poslední květnové dny do muzea a objevte s námi kouzlo zapomenutých řemesel! Sobotní jarmark je součástí pohádkového festivalu, celá akce je pořádaná v rámci projektu "V zámku a podzámku..." z Operačního programu přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007-2013 s finančním přispěním Evropské unie (ERDF).

Termíny