Baobaby: Stavby z přírodního materiálu

Volný čas
Občanské sdružení Baobaby je sdružením lidí, kteří spatřují významný potenciál v rozvíjejícím se oboru přírodního stavitelství, který využívá jako hlavní stavební materiály: slámu, hlínu a dřevo. Obor přírodního stavitelství je stále „v plenkách" – často mimo pozornost většinové populace. Baobaby si proto kladou za cíl dále jej prozkoumávat a inovovat. Své projekty slaměných domů představí na několika panelech fotografií.

Termíny