Výstava keramiky dětí ze zájmového kroužku DDM

Volný čas
areál DDM (budova vila)

Termíny