Cechy a řemesla hodonínsko-holíčského panství

Volný čas
Výstava pořádaná v rámci projektu "V zámku a podzámku..." z Operačního programu přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007-2013 s finančním přispěním Evropské unie (ERDF). Vernisáž výstavy bude 29. 5.

Termíny