Dny umění nevidomých na Moravě

Volný čas
20. ročník festivalu v sále ZUŠ Kyjov pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka Kyjov. Zazpívá nevidomý Radek Žalud za klavírního doprovodu Aleny Karpjukové. Program: cyklus Biblických písní Antonína Dvořáka a známé árie ze světových oper.

Termíny