etnografická výstava „Šardická chasa“

Volný čas
autorka: Anděla Beránková, roz. Měchurová. Pořádá Vlastivědná komise při OÚ Šardice v prostorách Augustiniánské rezidence.

Termíny