Písničky v trávě: Soutěž o nejlepšího verbíře regionu Hanácké Slovácko

Volný čas
pořádá folklorní soubor Chasa ze Ždánic, Kulturní dům Ždánice, Město Ždánice v zámeckém parku ve Ždánicích. Účinkují: Ždáničánek, Ždáničan, Chasa ze Ždánic, Mužský a ženský sbor Ždánice, CM Hradisko, verbíři regionu Hanácké Slovácko, vítězové dětských verbířů Hanácké Slovácko. Za nepříznivého počasí se akce koná v KD.

Termíny