Zvaní na hody

Volný čas
průvod krojované mládeže obcí za doprovodu DH Šardičanka.

Termíny