Chytání nočních motýlů

Volný čas
jedinečná příležitost nahlédnout do dění v přírodě za tmy. Akce zahrnuje ukázku techniky odchytu nočních motýlů, jejich určení a výklad k ekologii této velmi početné, ale málo známé skupiny živočichů. Vede Jan Uřičář. Sraz na Boršovských lúkách u maringotky Lesního klubu Radovánky.

Termíny