koncert Komorního orchestru města Kyjova v Státním zámku v Miloticích

Volný čas
J. Haydn: Koncert pro varhany a orchestr F dur, A. Vivaldi: Čtvero ročních dob – Jaro, J. Gaydn: Koncert pro kontrabas a orchestr. Sólisté: Marek Blaha, Jiří Petrů (housle), M. Gajdoš (kontrabas), dirigent: Mario Kudela.

Termíny