prodejní výstava „Milan Raška: Krajiny“

Volný čas
vernisáž výstavy se uskuteční 12.6. (ČT) v 17:00 h. Malíř a výtvarník z Veselí nad Moravou PaedDr. Milan Raška, ročník 1956, vystudoval výtvarnou výchovu Pedagogické fakulty UJEP Brno a je členem Sdružení výtvarných umělců moravských (SVUM) a členem Sdružení výtvarných umělců a teoretiků jihovýchodní Moravy (SVUT). Má za sebou řadu jednak autorských výstav (cca 60 – Brno, Ostrava, Uh. Brod, Frýdek Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Zlín, Nový Jičín, Hradec Králové aj.), ale je také mnohonásobným účastníkem výstav kolektivních jak doma, tak v zahraničí (cca 90 – Praha, Brno, Ostrava, Alameda /USA/, Gmünd, Hohenau, Vídeň /A/, Bratislava, Trenčín, Skalica, Liptovský Mikuláš /SK/, Žnin /PL/, Crespelano /I/, aj.). Milan Raška je umělec, který se ve své tvorbě zaměřuje na figurální kompozice, a to zejména na akt. Neméně však významnou část jeho tvorby zaujímá krajina. Maluje Horňácko, které důvěrně zná – s táhlými horizonty polí, roztroušenými skupinami stromů i zvlněnými kopci kolem Javořiny. V jeho tvorbě se objevují často náměty z cest, přístavy aj. V Raškových obrazech není krajina popisná, umělec se snaží zachytit náladu a proměnu krajiny v různých ročních obdobích a zachytit spíše dojem, který na něj námět vyvolává. Obrazy vznikají až v ateliéru, většinou na základě kreseb, které si přináší z plenéru. Autor je zastoupen ve sbírkách galerií v Anglii, USA, Austrálii, Novém Zélandu, Rakousku, Itálii, Německu aj.

Termíny