LEDŇÁČEK / William Douglas Home

Volný čas
Duchaplná anglická komedie o vdově, sirovi a jeho komorníkovi, kteří se dokáží i ve starším věku těšit ze života. Hrají ALENA VRÁNOVÁ, FRANTIŠEK NĚMEC, PETR KOSTKA

Termíny