POSLECHOVÝ KONCERTNÍ VEČER

Volný čas
KAREL PLOCEK – přednáška s hudebními ukázkami, RICHARD STEHLÍK – varhanní improvizace.

Termíny