Praha srdce národů

Volný čas
Galaprogram mezinárodního multietnického folklorního festivalu.
Termíny