Želízko a mlátek

Výstava
Výstava o dějinách hornických nástrojů a nářadí ze Slovenského banského muzea v Banské Štiavnici.
Termíny