Stolečku, prostři se!

Divadlo
Divadlo světa z lípy, hadříků, peří a starých českých pohádek ku poučení, pobavení i varování veškerého lidu, dítek, mládeže i kmetů.
Termíny