Program před příjezdem císaře

Středověká hudba Miritis, letní herecká škola, kontaktní hudební a taneční vystoupení pro malé i velké, SHŠ Fuente Ovejuna, pěvecký sbor Mifun.
Termíny