600 let Židů v Teplicích

Výstava
Výstava se skládá ze 3 částí. První část představuje prostřednictvím putovní výstavy Židovského muzea v Praze a vybraných exkluzivních exponátů z jeho sbírek židovské tradice a zvyky. Tato část výstavy je určena zejména školám. V druhé části se prostřednictvím dochovaných dokumentů a exponátů ze sbírek teplického muzea a okresního archivu návštěvník výstavy seznámí s šestsetletou historií Židů v Teplicích. Prezentován je nejen vývoj a historie židovského osídlení Teplic, ale i jeho současné stopy (židovské hřbitovy nebo průmyslové podniky někdejších židovských průmyslníků) a budovy zmizelé v relativně nedávné době (židovské ghetto a nová synagoga). Třetí část výstavy přináší příběhy výrazných postav židovské komunity v Teplicích, zejména těch, k nimž lze doložit autentické předměty z muzejních sbírek. Vystaveny jsou historické fotografie, grafiky, kresby, pohlednice, mapy, obrazy, knihy, sklo, porcelán, nábytek, textil a řada dalších dosud neviděných exponátů z depozitářů teplického muzea a zápůjček ze Židovské obce Teplice.
Termíny