Dětský den na Jezeří

Pro děti a jejich rodiče je připraven bohatý program, jehož součástí jsou soutěže, divadelní představení, tábor rytířů s ukázkami historického šermu, zámecké sklepení plné strašidel a jiné atrakce.
Termíny