Ať žijí nebožtíci

Divadlo
Pásmo monologů, jejichž společným jmenovatelem je humorný náhled na poslední věci člověka.
Termíny