Příjezd krále Karla IV. s družinou

Volný čas
Historický průvod.
Termíny