Dějinný zlom života lidí i na Telčsku

Výstava

V letošním roce vzpomínáme 100. výročí zahájení první světové války, která probíhala od roku 1914 do roku 1918. Bezprostřední záminkou k válce se stal úspěšný atentát na arcivévodu a následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este Sarajevu. Rakousko-Uhersko odvetou vyhlásilo válku Srbsku, čímž vyvolalo řetězovou reakci vedoucí k světové válce. Během jednoho měsíce se Evropa ocitla ve válečném konfliktu. První světová válka zasáhla Evropu, Afriku a Asii. Během těchto několika let bylo mobilizováno 60 milionů vojáků.

Válka skončila vítězstvím Dohody a kapitulací poražených Ústředních mocností. Formálním zakončením války byly Pařížské předměstské smlouvy v roce 1919.

Připomínkou těchto tragických událostí je výstava s názvem „Dějinný zlom života lidí i na Telčsku“v Městské galerii Hasičský dům v Telči. Slavnostní zahájení proběhne 16. června 2014 ve 14 hodin v malé výstavní síni. Úvodní slovo pronese Mgr. Roman Fabeš, starosta města a doc. PhDr. Eva Melmuková.

Výstavu pořádá Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč, Město Telč ve spolupráci s Muzejním spolkem v Telči a bude trvat do konce října 2014.

Termíny