Být či nebeatbox?!

Hudba
Poeticko-hudební setkání, během kterého projdete skrz hluboké lesy plné slov, odpočinete si na mýtině, kde kvetou omamné snové melodie a pomalu vzlétnete až na samý vrchol hudebního blaha!
Termíny