Křeslo pro Helenu Vondráčkovou

Volný čas
Večerem provází Jiří Vaníček, zpěv H. Vondráčková.
Termíny