Praha srdce národů

Volný čas
Program mezinárodního festivalu národů, národnostních menšin a etnik.
Termíny