Mým národům 1914 - 2014

Volný čas
Mezinárodní setkání klubů vojenské historie s bohatým programem na náměstí a v Táborských kasárnách, příjezd Františka F. d'Este, pochody vojsk městem, módní přehlídka, výcvik pěchoty, ukázky palných zbraní, lidováá veselice.
Termíny