Ropa: Světlo z Haliče

Divadlo
Po inscenacích a scénických dokumentech zabývajících se černým uhlím, vodou a uranem, tentokrát divadelníci unikátního cyklu Cesty energie zkoumali fenomén ropy.
Termíny