Madona 2014 - průsečík symbolu a současnosti

Volný čas, Pro děti

Výstava autorů: Chmelové, Langové, Němcové, Vaculíkové a Zahálky ve výstavních prostorech opatství u pokladny v klášteře Zlatá Koruna.


Vernisáž se koná v sobotu 28. června v 16:00 hodin.

Otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 16.30 hodin.

 

http://www.klaster-zlatakoruna.eu/

 

Termíny