Kořeny II aneb Další křivolaká putování

Volný čas, Pro děti

Výstava výtvarného oboru ZUŠ Český Krumlov ve výstavních prostorech opatství.


http://www.klaster-zlatakoruna.eu/

Vernisáž 14. června v 10 hodin. Otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 16.30 hodin.

Termíny