Zámek Kvasice. Stavební vývoj ve světle nových zjištění (přednáška)

Volný čas

Představení výsledků památkových průzkumů veřejnosti.


Pátek 30. 5. 2014, 17 hod., zasedací sál obecního úřadu Kvasice, nám. A. Dohnala 18, Kvasice 768 21

V letech 2006–2008 probíhala rozsáhlá rekonstrukce zámku v Kvasicích, která umožnila podrobný průzkum a rozpoznání stavebního vývoje objektu. Byla identifikována nejstarší dispozice středověkého hradu ze 14. století, tvořená vysokou obvodovou hradbou a palácovou stavbou, která se do závěru středověku rozrostla do trojkřídlé a dvoupatrové podoby. Renesanční stavebníci v průběhu 16. a počátku 17. století sjednotili zástavbu v nádvoří, kde doplnili arkádové ochozy. Kolem sídla vznikl hospodářský dvůr, doplněný okrasnou i užitkovou zahradou. Přeměnu na zámek dovršily raně barokní úpravy v 17. století, další zásahy až do počátku 20. století souvisely se zvyšováním obytných kvalit zámku. Poslední úpravy exteriéru proběhly ve 2. polovině 19. století, od půlky 20. století zámek slouží ústavu sociální péče, pro jehož potřeby byly upraveny zejména interiéry.

Mgr. Jan Štětina

Informace:
  • Mgr. Anna Slezáková, pracovník PR, mobil: +420 775 442 274, e-mail: slezakova.anna@npu.cz, web: www.npu.cz
Termíny