Jak se rodí ikony. Ikonopisectví Martina Damiana

Volný čas, Pro děti

U příležitosti 20. ročníku Casanovských slavností se v zámecké Galerii Giacomo bude v sobotu 7. června od 15 hodin konat komentovaná prohlídka výstavy Slovo jako obraz – Ikony Martina Damiana, ikonopisce a bývalého člena Řádu menších bratrů kapucínů.


http://www.zamek-duchcov.cz/

Výstavou provede autor, který pořádá kurzy ikonopisectví a svá díla vystavuje v České republice i v zahraničí. V průběhu prohlídky se mimo jiné dozvíte, jak vznikají ikony, jaké jsou jejich dějiny a čím mohou být zajímavé pro svět moderního člověka. Vstupenky v ceně 20 Kč zakoupíte v pokladně zámku.

Více informací o vystavovateli naleznete na oficiálních stránkách: www.martindamian.cz.

Termíny