Slovo jako obraz. Ikony Martina Damiana

Volný čas, Pro děti

V zámecké Galerii Giacomo bude v pátek 6. června zpřístupněna výjimečná výstava Slovo jako obraz – Ikony Martina Damiana, ikonopisce a bývalého člena Řádu menších bratrů kapucínů, jenž pořádá kurzy ikonopisectví a jehož výtvarná díla jsou vystavována v České republice i v zahraničí.


http://www.zamek-duchcov.cz/

V sobotu 7. června v 15 hodin se v zámecké galerii uskuteční komentovaná prohlídka pod názvem "Jak se rodí ikony" za účasti autora výstavy. Výstava ikon bude přístupná do 31. srpna denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin, vstupenky v ceně 20 Kč zakoupíte v pokladně zámku.

Více informací o vystavovateli naleznete na oficiálních stránkách: www.martindamian.cz.

Termíny