Den vítaných hostů s Vítaným hostem

Volný čas
Příjemné předvečerní setkání s tvůrci oblíbeného časopisu Vítaný host. Vyprávění se ponese v poutavém duchu přírody a historie, což je obsahem každého čísla tohoto časopisu. Návštěvníci se dozvědí nejen o zajímavých okolnostech vzniku časopisu, jeho názvu a ochranné známky. Představeny budou zároveň i další produkty Vítaného hosta – řada knih, časopisů, reklamních a dárkových předmětů: plakátek.
Termíny