Manipulace - zneužívání důvěry

Volný čas
V poslední době je tento pojem velmi užíván, až nadužíván. Známá psychoterapeutka PhDr. Patricie ANZARI, CSc. se pokusí vytýčit hranici mezi manipulací, komunikací a vedením ve vztazích všeho druhu, definovat manipulaci se všemi projevy i důsledky. Na konkrétních příkladech zkusíme identifikovat tendence k tomuto způsobu zneužívání důvěry a submisivity, k tlaku na pudovou stránku lidského chování. Nastíníme možnosti včasného objevení tohoto projevu ve vlastním okolí a postupů, jak mu vzdorovat.
Termíny