Osud nebo svobodná vůle

Volný čas
V této přednášce se Ing. Stříbrný zamyslí nad odvěkou otázkou, kterou se lidstvo zabývá tisíce let, zda vůbec a čím jsme determinováni od narození po smrt. Jsme schopni určit hranice, kde končí determinace a začíná svobodná vůle? Je náhodou to, kdy a komu se narodíme, koho si vezmeme či kdo se narodí nám? Kam člověk směřuje? Jaký je smysl lidské existence? Přednáší Ing. Richard Stříbrný.
Termíny