Komentované vycházky - Schwarzenberský palác - české barokní umění

Volný čas
Objekt, nedávno nově otevřený po rekonstrukci, obsahuje sbírky českého manýristického a barokního umění. Sama stavba patří mezi unikátní renesanční městské palácové stavby ve střední Evropě. Deskové stropy jsou zdobeny náměty z řecko-římské mytologie. Sbírky obsahují díla mistrů, jako jsou K. Škréta, H. van Aachen, B. Spranger, P. Brandl, J. Kupecký, L. Willmann. Provádí PhDr. Jana Jebavá.
Termíny