Vácha Milan

Výstava

Plastiky (kámen, dřevo), kresby a grafiky z tvorby pražského akademického sochaře, restaurátora významných pražských památek, pedagoga.

Termíny