Památkové varhany v liturgickém prostředí (odborný seminář)

Volný čas

Seminář za účasti odborníků z České republiky, Polska a Slovenska.


Římskokatolická farnost – děkanství Broumov, Národní památkový ústav, ÚOP v Josefově a Omnium z.s. ve spolupráci s městem Broumov pořádají odborný seminář: Památkové varhany v liturgickém prostředí.

Seminář se koná v rámci cyklu Omnium 2014 – Kulturní dědictví dnes? pod záštitou Královéhradeckého biskupství, Polského institutu v Praze,ČNK ICOMOS a s podporou Ministerstva kultury ČR

Místo konání: Sál Kreslírna bývalého klášterního gymnázia v Broumově (areál kláštera)

Vstup zdarma.

Pozvánka s programem: JPG.

Kontakt, informace:
 • NPÚ - Mgr. Pavel Mach, tel. 724586281, mach.pavel@npu.cz
 • OMNIUM - Ing. Jakub Děd, tel. 739 385 928, jded@omniumos.cz
 • http://omniumos.cz/varhany2014.html.
Registrace:
 • registrace@omniumos.cz.
Program Čtvrtek 19.6.2014
 • PhDr. Petr Koukal, Ph.D., organolog (NPÚ)
  Varhany v památkové péči
 • Štěpán Svoboda, organolog (Arcidiecéze pražská)
  Problematika památkových varhan z pohledu vlastníka – možnosti spolupráce, úskalí financování obnovy, výhled do budoucna
 • Mgr. art. Stanislav Šurin, Ph.D. (SK), organolog, vysokoškolský pedagog (Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta)
  Varhany v liturgickém prostředí na Slovensku
 • Ing. Zdeněk Otčenášek, Ph.D., vedoucí Výzkumného centra hudební akustiky HAMU Praha, vědecký pracovník v oblasti akustiky (HAMU Praha)
  Ovlivnění zvuku a zvukotvorných vlastností dřevěných varhanních píšťal v procesu jejich restaurování
 • Akad. mal. Hana Vítová, restaurátorka
  Restaurování varhanní skříně v kostele svatého Martina a svatého Jiří v Martínkovicích
 • Jan Eliáš (restaurátor), Josef Poukar (restaurátor), PhDr. Petr Koukal, Ph.D., organolog (NPÚ)
  Restaurování varhanního stroje v kostele svatého Martina a svatého Jiří v Martínkovicích
 • Varhanní koncert v kostele svatého Martina a svatého Jiří v Martínkovicích – skladby první poloviny 18. století
  varhany: Mgr. Ludmila Klugarová, absolventka Konzervatoře v Pardubicích v oboru hry na varhany
  violoncello: Jana Šimková, absolventka Konzervatoře Pardubice
Pátek 20.6.2014
 • Dr. Andrzej Prasał (PL), organolog, varhaník
  Čeští varhanáři v kladském pomezí
 • MgA. Dalibor Michek, restaurátor
  Varhany v kostele Všech svatých v Heřmánkovicích – minulost, přítomnost, restaurátorský průzkum a záměr obnovy
Termíny