The Prague Film Protests Revisited

Volný čas
Přednáška Nancy M. Wingfield v angličtině. Protesty publika vůči projekcím německých filmů v raných 30. letech byly jedním z kulturních projevů doprovázejících nástup zvuku v Československu. Na počátku 30. let vnímala řada diváků němčinu v jakémkoli veřejném prostoru poměrně citlivě a i němčina znějící z filmového plátna byla spojována s historickou hegemonií habsburské monarchie. Nancy M. Wingfield se kauze protestů proti německým filmům v pražských kinech věnovala ve svém článku pro Iluminaci č. 4 (1996). V přednášce téma protestů Čechů vůči německým filmům rozšíří o problematiku námitek Čechů a Němců vůči protiválečnému americkému filmu Lewise Milestona Na západní frontě klid (1930).
Termíny