Za rozkvetlými pouštěmi Jižní Afriky

Volný čas
Vyprahlou pustinu Namaqualand, drsnou, řídce osídlenou oblast na severozápad od Kapského Města směrem k hranicím s Namibií, promění deště v pohádkovou krajinu plnou barevných květů. Je to místo s největší koncentrací letniček a sukulentů na světě. Nejen do těchto míst, ale i za diamantovými doly či Moravskou církví, kterou tvoří černí obyvatelé, vedla cesta lékaře a cestovatele doc. MUDr. Jaroslava Bačovského. Pořadem provází Vladimír Hrabal.
Termíny